telefon: 12 66 23 621

Legenda symboli ostrzegawczych

Symbole prasowania

Prasowanie dopuszczalne w temperaturze do 100°C
Prasowanie dopuszczalne w temperaturze do 200°C
Prasowanie dopuszczalne w temperaturze do 150°C
Nie prasować !

Pranie

Pranie normalne w temperaturze nie przekraczającej 30°C
Pranie z zachowaniem ostrożności w temperaturze nie przekraczającej 60°C
Pranie z zachowaniem ostrożności w temperaturze nie przekraczającej 30°C
Pranie normalne w temperaturze nie przekraczającej 95°C
Pranie normalne w temperaturze nie przekraczającej 40°C
Pranie z zachowaniem ostrożności w temperaturze nie przekraczającej 95°C
Pranie z zachowaniem ostrożności w temperaturze nie przekraczającej 40°C
Pranie ręczne
Pranie normalne w temperaturze nie przekraczającej 60°C
Nie prać!

Pranie chemiczne

Czyścić w czterochloro-etylenie lub benzynie
Czyścić tylko w benzynie
Ostrożność dotycząca oddziaływania mechanicznego, temperatury, wilgotności
Ostrożność dotycząca oddziaływania mechanicznego, temperatury, wilgotności
Czyścić we wszystkich rozpuszczalnikach organicznych
Nie czyścić chemicznie!

Suszenie

Suszenie bębnowe przy zredukowanych obrotach
Suszenie w pozycji pionowej
Suszenie w pozycji poziomej
Suszenie bębnowe przy normalnych obrotach
Nie suszyć mechanicznie!

Bielenie

Można bielić (chlorować)
Nie bielić (chlorować)!