telefon: 12 66 23 626

Przydatne uwagi przed zakupem karniszy i rolet:

  • Należy zmierzyć odległość, na jaką wystaje parapet lub grzejnik od ściany i zastosować odpowiedniej długości uchwyty
  • Istnieją wsporniki sufitowe umożliwiające montowanie karnisza w dowolnej odległości od   ściany
  • W przypadku zawieszenia ciężkich tkanin odległości między wspornikami należy odpowiednio zmniejszyć
  • Długość karnisza powinna być większa od światła okna min. 40-60cm.
  • Konserwację należy przeprowadzić wycierając karnisz delikatnie na sucho - polerowanie lub czyszczenie wszelkimi środkami prowadzi do zniszczenia warstwy ochronnej 
  • Jeżeli roleta będzie montowana do okna należy zmierzyć szybę, framugi okna oraz odległość od klamki do szyby  
  • W przypadku montażu rolet do ściany lub sufitu trzeba zmierzyć wnękę okna 
  • Montaż rolet bezpośrednio do okna na uchwytach przykręcanych może doprowadzić do utraty gwarancji okna.